Zorgcontracten

In Vorm Fysiotherapie levert contractvrije zorg. Dit betekent dat er geen contracten zijn afgesloten met zorgverzekeraars. De contracten die wij met zorgverzekeraars kunnen afsluiten bevatten vele voorwaarden en eisen met betrekking tot het zorgproces. Dit leidt tot een toename van administratieve en financiële druk, waarvan de toegevoegde waarde op de kwaliteit van de geleverde zorg ter discussie staat.

Wij worden geacht onze werkzaamheden te bieden tegen een relatief lage vergoeding waarop al jaren geen inflatiecorrectie is toegepast. De beoordeling van de kwaliteit van de geleverde zorg is gebaseerd op de kwaliteit van administratie en het aantal behandelingen per klacht en niet op de inhoud van het zorgtraject.

In Vorm fysio contract contractvrij verzekering behandeling

Voordelen van contractvrije zorg

De zorgverlener zonder contract voldoet gewoon aan de eisen van de overheid, het BIG-register en het kwaliteitsregister. U krijgt nog steeds zorg volgens de geldende kwaliteitseisen. De contractvrije fysiotherapeut is vrij zijn eigen tarieven te bepalen. Contractvrij werken biedt de zorgverlener meer vrijheid en een minder hoge werkdruk, hetgeen leidt tot meer werkplezier. Er blijft meer tijd over voor de patiënt en meer ruimte voor investeringen in innovatie en bijscholingen.

Kortom, de keuze voor contractvrije zorg wordt veelal gemaakt omdat de zorgverlener kwalitatief hoogwaardige zorg wil leveren tegen een reële vergoeding. Hij wil zijn tijd optimaal investeren in de patiënt en zaken die de zorg ten goede komen en zich niet laten beperken door (administratieve) regelgeving.

Vergoeding en restitutiepolis

Steeds meer zorgverleners kiezen voor contractvrij werken. Indien u als patiënt met een aanvullende verzekering kiest voor contractvrije zorg krijgt u een deel van het factuurbedrag terug. De hoogte hiervan verschilt per zorgverzekeraar, maar ligt meestal rond 70%.

Een steeds groter aantal zorgverzekeraars biedt naast de reguliere naturapolis een restitutiepolis aan. Hierbij heeft u vrije zorgkeuze en krijgt u uw behandeling volledig vergoed. U betaalt wel een iets hogere premie voor deze polis. Let wel op: een aantal zorgverzekeraars biedt geen “zuivere” restitutiepolis en vergoedt ook hier slechts een percentage van het behandeltarief.

Wilt u meer lezen over dit onderwerp? Hieronder vindt u een aantal verwijzingen naar verschillende media die hieraan aandacht hebben besteed.

Independer: contractvrije zorg.

De volkskrant: Echte dialoog is nodig over contracten in de zorg.

Een vandaag: Hoe groot is de macht van zorgverzekeraars?